Sách mới

 • Tác giả : Lục Xu
  Dịch giả: Sahara, Dennis Q.
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 205.000
  Số trang : 816
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : tháng 4/2017
 • Tác giả : Lục Xu
  Dịch giả: Dennis Q. (Đỗ Mai Quyên)
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 85.000 VNĐ
  Số trang : 334
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : tháng 3/ 2017
 • Tác giả : Hàn Canh
  Dịch giả: Lei
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 205.000 VNĐ
  Số trang : 280 trang
  Kích thước : 16x24 cm
  Ngày phát hành : Tháng 9/2016
 • Tác giả : Cửu Nguyệt Hi
  Dịch giả: Hàn Vũ Phi
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 310.000 VNĐ
  Số trang : 1116 trang
  Kích thước : 16x 24 cm
  Ngày phát hành : Tháng 8/2016
 • Tác giả : Louisa May Alcott
  Dịch giả: Hà Yên
  Nhà xuất bản liên kết : Văn học
  Giá bìa : 105.000 VNĐ
  Số trang : 444
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 8/2016
 • Tác giả : Hà Cảnh
  Dịch giả: Ngọc Ánh (Greenrosetq)
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 115.000 VNĐ
  Số trang : 312 trang
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : tháng 7/2016

Sách sắp xuất bản