Sách mới

 • Tác giả : Đinh Mặc
  Dịch giả: Greenrosetq
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 315000 VNĐ
  Số trang : 1176
  Kích thước : 16x24 cm
  Ngày phát hành : Tháng 3/2015
 • Tác giả : Huyền Mặc
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 105000 VNĐ
  Số trang : 448 trang
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 1/2015
 • Tác giả : Kim Bính
  Dịch giả: Yunie
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 149000 VNĐ
  Số trang : 680
  Kích thước : 16x24 cm
  Ngày phát hành : Tháng 12/2014
 • Tác giả : Tùy Hầu Châu
  Dịch giả: Tô Ngọc Hà
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 143000 VNĐ
  Số trang : 604
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 12/2014
 • Tác giả : Lâm Phỉ Nhiên
  Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 95000 VNĐ
  Số trang : 408
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 11/2014
 • Tác giả : Đồng Hoa
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 235000 VNĐ
  Số trang : 1012
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 11/2014

Sách sắp xuất bản