Sách mới

 • Tác giả : Tô Mịch
  Dịch giả: Mạt Trà
  Nhà xuất bản liên kết : Hội Nhà Văn
  Giá bìa : 250000 VNĐ
  Số trang : 1068 trang
  Kích thước : 14,5x 20,5
  Ngày phát hành : Tháng 7/2015
 • Tác giả : Tô Mịch
  Dịch giả: Lương Hiền
  Nhà xuất bản liên kết : Hội Nhà Văn
  Giá bìa : 210000 VNĐ
  Số trang : 840 trang
  Kích thước : 14,5x 20,5
  Ngày phát hành : Tháng 6/2015
 • Tác giả : Mặc Ngư Tử 1123
  Dịch giả: Nguyễn Thu Phương
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 130000 VNĐ
  Số trang : 588 trang
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 4/2015
 • Tác giả : Lục Xu
  Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 98.000 VNĐ
  Số trang : 384 trang
  Kích thước : 14,5x 20,5
  Ngày phát hành : Tháng 4/2015
 • Tác giả : Mộc Thanh Vũ
  Dịch giả: Nhi Trần
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 121000 VNĐ
  Số trang : 520 trang
  Kích thước : 14,5x 20,5
  Ngày phát hành : tháng 4/2015
 • Tác giả : Đinh Mặc
  Dịch giả: Greenrosetq
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 315000 VNĐ
  Số trang : 1176
  Kích thước : 16x24 cm
  Ngày phát hành : Tháng 3/2015

Sách sắp xuất bản