Sách mới

 • Tác giả : Hà Cảnh
  Dịch giả: Ngọc Ánh (Greenrosetq)
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 115.000 VNĐ
  Số trang : 312 trang
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : tháng 7/2016
 • Tác giả :
  Dịch giả:
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 59.000 VNĐ
  Số trang : 380
  Kích thước : 10x15 cm
  Ngày phát hành : Tháng 3/2016
 • Tác giả : Cửu Dạ Hồi
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 198.000vnđ
  Số trang : 760
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 3/2016
 • Tác giả : Đinh Mặc
  Dịch giả: Ngọc Ánh (Greenrosetq)
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 230.000 vnđ
  Số trang : 896 trang
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 3/2016
 • Tác giả : Cửu Nguyệt Hi
  Dịch giả: Hàn Vũ Phi
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 298.000 VNĐ
  Số trang : 1272 trang
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 3/2016
 • Tác giả : Ngọ Ca
  Dịch giả: Nguyễn Vinh Chi
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 110.000 VNĐ
  Số trang : 428
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 3/2016

Sách sắp xuất bản