Sách mới

 • Tác giả : Lâm Phỉ Nhiên
  Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 95000 VNĐ
  Số trang : 408
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 11/2014
 • Tác giả : Đồng Hoa
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 235000 VNĐ
  Số trang : 1012
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 11/2014
 • Tác giả : Chu Loan Loan
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 235000 VNĐ
  Số trang : 952 trang
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 9/2014
 • Tác giả : Vân Ngao
  Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 95000 VNĐ
  Số trang : 352 trang
  Kích thước : 15x18 cm
  Ngày phát hành : Tháng 8/2014
 • Tác giả : Huyền Mặc
  Dịch giả: Greenrosetq
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 119000 VNĐ
  Số trang : 534 trang
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 8/2014
 • Tác giả : Lục Xu
  Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 96000 VNĐ
  Số trang : 404 trang
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 7/2014

Sách sắp xuất bản