Sách mới

 • Tác giả : Huyền Mặc
  Dịch giả: Greenrosetq
  Nhà xuất bản liên kết : Dân Trí
  Giá bìa : 115.000 VNĐ
  Số trang : 476 trang
  Kích thước : 14,5x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 2/2016
 • Tác giả : Lục Xu
  Dịch giả: Tô Ngọc Hà
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 95.000 VNĐ
  Số trang : 380
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 1/2016
 • Tác giả : Lục Xu
  Dịch giả: Vương Thanh Tâm (Sahara)
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 108.000 VNĐ
  Số trang : 436 trang
  Kích thước : 14,5x20,5
  Ngày phát hành : Tháng 12/2015
 • Tác giả : Lyle& Michael
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 90.000 VNĐ
  Số trang : 348
  Kích thước : 13x 20,5cm
  Ngày phát hành : Tháng 12/2015
 • Tác giả : Lyle& Michael
  Dịch giả: Mai Dung
  Nhà xuất bản liên kết : Văn học
  Giá bìa : 79.000 VNĐ
  Số trang : 152
  Kích thước : 13x 19cm
  Ngày phát hành : Tháng 12/2015
 • Tác giả : Jerome Klapka Jerome
  Dịch giả: Nguyễn Xuân Hồng
  Nhà xuất bản liên kết : Văn Học
  Giá bìa : 60.000 VNĐ
  Số trang : 248 trang
  Kích thước : 13x20,5 cm
  Ngày phát hành : Tháng 9/2015

Sách sắp xuất bản